Log ind
 

VIGTIGT: årsplanen for 2019/20 skal laves i den nye portal


Der er kommet ny udgave af portalen. Du finder den her: 

ny-dansk0-2.gyldendal.dk

Midt i sommerferien 2019 lukker vi for den gamle portal, så det kun er den nye portal, der er tilgængelig. Derfor er det vigtigt, at du tænker og laver dine årsplaner ud fra den nye portal.

Ny Planlægger med Forenklede Fælles Mål
Planlæggeren er opdateret med færdigheds- og vidensmålene fra Forenklede Fælles Mål, så disse nu kan være udgangspunkt for din årsplanlægning. Du finder den nye Planlægger øverst i højremenuen på denne side under overskriften PLANLÆGGER -  Fælles Mål DANSK (0.-2. klasse).

Du vil kunne tilgå den gamle version af Planlæggeren med Fælles Mål 2009 frem til sommerferien.

Hvad kan Planlæggeren?
Med Planlæggeren kan du hurtigt få et overblik over, hvilke færdigheds- og vidensmål fra Forenklede Fælles Mål der er knyttet til forløbene på portalen.
Forenklede Fælles Mål stiller nye krav til dig om at planlægge og gennemføre læringsmålstyret undervisning. Med Planlæggeren kan du sammensætte forløbene i din egen årsplan, så det passer til dig og dine elever. Du vil samtidig få et overblik over, hvilke færdigheds- og vidensmål der er i spil i din planlægning.

Sådan kommer du i gang
Du kan bruge Planlæggeren på to måder:

1. Du kan søge efter færdigheds- og vidensmål
Du kan tage udgangspunkt i færdigheds- og vidensmålene, når du planlægger din undervisning. I venstre kolonne kan du markere fasernes målpar ved at udfolde kompetenceområderne og færdigheds- og vidensmålene. De forløb, der integrerer de enkelte mål, bliver markeret med rødt i midterkolonnen. På den måde får du hurtigt et overblik over, hvilke forløb på portalen der sigter mod opfyldelsen af netop disse mål. Når du har fundet frem til et forløb, du vil bruge, trækker du forløbet over under Dine valgte forløb.

2. Du kan søge efter forløb
Du kan også sortere forløbene via klassetrin (endnu ikke implementeret) og fagligt område. Når du har fundet frem til et forløb, du vil bruge, trækker du forløbet over under Dine valgte forløb. Du vil nu kunne se, at nogle af kompetenceområderne i venstre kolonne bliver markeret med et flueben. Ved at folde kompetenceområderne ud kan du se, hvilke færdigheds- og vidensmål eleverne kan opfylde ved at arbejde med de valgte forløb.

Sådan eksporterer du dine planer
Når du er færdig med din planlægning, kan du eksportere din plan ved at vælge Eksportér valgte forløb i øverste højre hjørne af skærmen. Du kan kopiere planen til udklipsholderen og indsætte den i Word eller direkte i årsplansværktøjet i SkoleIntra (virker p.t. ikke på iPad). Du har nu også mulighed for at redigere i din plan. Du kan fx skrive eller kopiere dine konkrete læringsmål ind i kolonnen Forslag til læringsmål, eller du kan indsætte eksempler på tegn på læring under Bemærkninger, hvis du skønner, at det er relevant.

Sådan laver du årsplan i mit | gyldendal
Når du har valgt forløb i Planlæggeren, kan du bruge årsplansværktøjet i Mit|Gyldendal til at færdiggøre din årsplan. Inde i årsplansværktøjet åbner du den planlægger, du lige har lavet, og trækker dine forløb ind i de rigtige uger. På denne måde får du en oversigt over, hvilke forløb du har planlagt i hvilke uger, samt en detaljeret visning med forløbenes mål. Hele årsplanen deles nemt med forældre og elever i SkoleIntra.

Sådan distribuerer du din plan i SkoleIntra
Når du opretter en årsplan i SkoleIntra, skal du vælge redigeringsmåden med selvvalgt dokumentskabelon. Herefter klikker du blot Ctrl+V (på Mac: Cmd+V) for at indsætte forløb og mål, og du vil nu kunne arbejde videre i din årsplan.
Du kan finde en vejledning til SkoleIntras årsplansværktøj i SkoleIntra under "Hjælp" - "Vejledning" - "Samarbejde" - "Årsplan".