Log ind

Understøttende undervisning
Understøttende undervisning – overblik og inspiration
Der er masser af forslag til understøttende undervisning rundt omkring på dansk0-2.gyldendal.dk. Forslagene ligger under de enkelte undervisningsforløb, så de let kan integreres i undervisningen.

Få overblik over, hvor på portalen UU-aktiviteterne findes, i boksen UU i forløbene til højre. Boksen er inddelt i kategorier, der svarer til portalens forløbskategorier. Under hver kategori er det muligt at klikke sig direkte til det undervisningsforløb og sted, hvor den enkelte UU-aktivitet er beskrevet.

Boksen UU-idebank rummer ideer til understøttende undervisning uden at knytte sig til et bestemt forløb. Disse kan frit bringes i spil, så de understøtter det aktuelle undervisningstema eller -fokus, du har i din klasse netop nu.

I boksene Kompetenceområder, 1.-2. kl. og Kompetenceområder, 0. kl. er aktiviteterne inddelt i forhold til de kompetenceområder, der knytter sig til klassetrinnene. UU-aktiviteterne tager udgangspunkt i konkrete forløb, men har en karakter, så de let lader sig overføre til andre lignende undervisningsforløb i jeres klasse inden for de forskellige kompetenceområder.