Log ind

Om Apps


Træn dit øre på App Store

Træningsdelen findes også som apps, så eleverne kan træne deres færdigheder i dansk på deres iPad. Eleverne har gratis adgang med deres UNI•Login, hvis skolen har købt adgang til portalen. En oversigt over de forskellige apps kan ses nedenfor.
Læs ord

Læs ord

Med Læs ord til iPad kan eleverne træne deres afkodningsfærdigheder i dansk. Eksempelvis skal eleverne dele en tekstkæde i tre enkeltord.

Pris: Gratis med UNI•Login
Gå til App Store

Læs ord

Læs og forstå

Med Læs og forstå til iPad kan eleverne træne deres læseforståelse.

Eksempelvis kan eleverne besvare spørgsmål til korte tekster eller flytte rundt på sætninger, så de står i rigtig rækkefølge og danner en meningsfuld helhed.

Pris: Gratis med UNI•Login
Gå til App Store

Læs ord

Træn dit øre

Med Træn dit øre til iPad kan eleverne træne deres opmærksomhed på sprogets enkeltlyde. Træn dit øre skærper elevernes sproglydsopmærksomhed.

Eksempelvis skal eleverne sortere en række billeder ud fra forlyden af hvert billedes motiv. De kan også komme ud for at skulle matche to billeder, hvor motiverne rimer.

Pris: Gratis med UNI•Login
Gå til App Store

Læs ord

Kender du ordene?

Med Kender du ordene? til iPad kan eleverne træne deres sprogforståelse i dansk. Kender du ordene? træner elevernes forståelse af talemåder og ordsprogs betydninger.

Eksempelvis skal eleverne færdiggøre et ordsprog ved at vælge den rigtige slutning blandt en række valgmuligheder. Opgaverne er med speak, så eleverne kan træne deres sprogforståelse uafhængigt af afkodningskompetence.

Pris: Gratis med UNI•Login
Gå til App Store

Bogstaver

Bogstaver

Med Bogstaver til iPad kan eleverne træne deres bogstavkendskab i dansk. Bogstaver træner elevernes kendskab til bogstavernes navn og lyd, store og små bogstaver samt vokaler og konsonanter.

Eksempelvis skal eleverne sortere et antal bogstaver i hhv. konsonanter og vokaler.

Pris: Gratis med UNI•Login
Gå til App Store