Log ind

Tankerne bag ...

dansk0-2.gyldendal.dk er et digitalt undervisningsmateriale til danskundervisning i indskolingen. Hensigten med dansk0-2.gyldendal.dk er undervisning på fagets præmisser – med de muligheder, det digitale medie giver.

 

Færdige undervisningsforløb
Forløbene på dansk0-2.gyldendal.dk anvendes med udgangspunkt i den enkelte lærers og den enkelte klasses behov og kan afvikles i deres helhed i den daglige undervisning. Ønsker man i stedet at anvende delelementer af forløbene, giver mediet også mulighed for dette. Forløbene dækker en bred vifte af danskfagets kerneområder, fx genrer, forfatterskaber og sprogforståelse.

Læs løs
læsløs.dk er en selvstændig portal tilknyttet dansk0-2.gyldendal.dk. Her kan eleverne træne og udvikle deres læsefærdigheder i online letlæsningsbøger af præcis den sværhedsgrad, som passer til den enkeltes niveau. Eleven har adgang til materialet via sit unilogin, både i skolen og hjemme, på computeren, på iPads og på andre platforme.

Den syntetiske tale giver eleven den nødvendige støtte i læsetræningen, da det er muligt med et klik at få læst et enkelt ord op, eller ved markering af hele teksten at få læst en side op. Der er tilhørende interaktive læseforståelsesopgaver til alle bøger.

Med læsløs.dkdansk0-2.gyldendal.dk får eleverne gratis adgang til 33 letlæsningsbøger fra serien Dingo. De 33 bøger vil dog ikke til fulde dække elevernes behov for bøger til den individuelle læsetræning, og der er derfor mulighed for at tilkøbe en pakke med yderligere 200 bøger.
Bibliotek
dansk0-2.gyldendal.dk har et omfattende børnebibliotek bestående af billedbøger, højtlæsningstekster, rim og remser, norske og svenske tekster, letlæsningsbøger m.m.

Billedbøgerne åbnes som i-bøger, man kan bladre i som i en fysisk billedbog. De tekster, der ikke åbnes som i-bøger, åbnes i en læserude, der muliggør læsning af længere tekster på skærm på en behagelig måde. En lang række af disse billedbøger og tekster findes også indlæst i biblioteket.

I bibliotekets søgefelt kan man søge bredt på emne, forfatter, genre og type, således at man let kan finde ind til netop de resurser, man ønsker. Desuden giver biblioteket hermed mulighed for at sammensætte tekster og andre resurser på nye måder.

Træning
De interaktive elevopgaver på dansk0-2.gyldendal.dk er konsolidering, automatisering og repetition af færdigheder, eleverne forinden er blevet undervist i. Opgaverne anvendes nemt i differentieringsøjemed, fx til at give en elev med et svagt bogstavkendskab mulighed for at træne inden for netop dette område. Vejledende klassetrinsangivelser vil være synlige for læreren.