Log ind

Redskaber
Det faglige indhold på dansk0-2-gyldendal.dk understøttes af en række IT-didaktiske værktøjer, fra bl.a. SkoleTube og apps, som du finder en oversigt over her.

Vi anbefaler og omtaler desuden Læseappen, som kan anvendes som en indsat i direkte forlængelse af sprogvurderingen i 0. klasse - til de elever, der har en lav score i "Før-skriftlige færdigheder".