Log ind

 

Om arbejdet med billedkunsten i indskolingen

af Anna Støttrup

Billedsproget er et rigt nuanceret sprog, der har været brugt i årtusinder. Gennem kunst kan man udtrykke følelser og holdninger, man kan fortælle historier og skabe dialog.

Allerede i indskolingen kan man tage fat på at arbejde med kunstens billeder, og det er oplagt at inddrage både dansk og billedkunst. Begge fag vægter, at eleverne oplever og analyserer andres billeder, og at de selv prøver at udtrykke sig gennem billedsprog.

Billedsamtale

Billedsamtalen er den vigtigste indgang til arbejdet med kunst. Samtalespørgsmålene sigter både mod at afdække billedets indhold og funktion og mod at medvirke til, at eleverne får viden om de anvendte teknikker og materialer samt indsigt i billedets formsprog.

I indskolingen tager samtalen udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelse af værkerne, fx gennem følgende spørgsmål:

  • Hvad forestiller billedet?
  • Hvem er personerne?
  • Hvor og hvornår foregår det?
  • Hvad kan der være sket før/efter?
  • Hvad kommer du til at tænke på?
  • Hvordan er stemningen?
  • Hvilke materialer er brugt?
  • Hvordan er farverne brugt?
  • Hvordan kan man se, hvad der er vigtigt?
  • Hvad kan titlen betyde?

Samtalespørgsmålene tilpasses naturligvis de konkrete værker, så de kan være med til at skærpe elevernes iagttagelsesevne og stimulere deres fantasi.

Valg af kunstnere

Der er stor forskel på, hvor let afkodelige billeder er. Derfor er det vigtigt at udvælge et varieret billedmateriale, så eleverne får indsigt i billedsprogets mange udtryksmuligheder. Ved at arbejde med både nye og ældre kunstnere får eleverne desuden indsigt i, hvordan billedsprogets form og funktion har udviklet sig gennem tiden.

Det er en god ide at have en varieret billedbase med mange værker. Billedbasen kan bestå af billeder fundet på nettet, postkort erhvervet på museer, udklip fra aviser og blade og kunstbøger fra biblioteket.

Det er let at etablere en billedsamling på nettet til at introducere et kunstemne. Googler man en kunstners navn, finder man lynhurtigt en mængde billeder, hvoraf man kan udvælge nogle til den indledende billedsamtale. Mange nulevende kunstnere har desuden en hjemmeside, hvor de præsenterer deres værker. Også museer rundt om i verden giver mulighed for at opleve kunstværkerne på nettet.

Med Google Art Project er der åbnet en gratis mulighed for at inddrage de største og bedste kunstværker i undervisningen – fra over 150 samlinger rundt om i hele verden

Hvis det er muligt, er det en god ide at besøge et kunstmuseum og se kunstværkerne live. Oplevelsen af værkerne får en anden sansemæssig karakter, når både størrelse og struktur opleves direkte.

Månedens kunstner

Billedsamtalen er en givende proces i sig selv, der kan udvikle elevernes evne til at se og sanse på en nuanceret måde. Der bliver sat ord på konkrete iagttagelser, og evnen til at give udtryk for tanker og følelser trænes gennem samtalen.

Man kan vælge at sætte fokus på en ny kunstner hver måned eller evt. hver uge. Måske bruges lidt af klassens tid til at opleve og samtale om månedens kunstner.

Når samtaleformen er trænet i klassen, kan eleverne på skift få et kunstværk at fortælle om. Fire elever får hver udleveret et værk af månedens kunstner, og de forbereder deres fremlæggelse af værket i løbet af måneden. Der afsættes lidt tid en gang om ugen, så eleven kan fortælle om værket og måske kunstneren. På denne måde får alle elever træning i at afkode billeder og øvelse i at fremlægge et lille projekt for klassen.

Den skabende dimension

Når eleverne selv arbejder med at udtrykke sig gennem billeder, får de indsigt i kunstneriske arbejdsmetoder. De får derigennem udviklet deres fantasi og kreative evner, og de opnår indsigt i og forståelse for billedmediets udtryksmuligheder. Gennem billedarbejdet kan eleverne give nuanceret udtryk for oplevelser og refleksioner, som de har svært ved at udtrykke mundligt eller skriftligt på dette alderstrin.

Ved at inddrage digitale medier i forløbene får eleverne mulighed for at arbejde med nutidens talrige multimodale præsentationsformer. Billeder, lyd og tekst supplerer og understøtter hinanden, og eleverne får gennemarbejdet emnerne fra flere vinkler.