Log indForløb af Joy Lieberkind


Målgruppe: 1.-2. klasse
Varighed: 11-12 lektioner
Se læringsmål


Billedbøger er en æstetisk helhed bestående af tekst og billede. Det er netop samspillet mellem tekst og billede, som kendetegner billedbogen.

Billedbøger egner sig godt til indskolingens litteraturundervisning, da billedsiden kan være med til at styrke elevernes indlevelse i fiktion og øge forståelsen af det, de læser. Billedbøger behandler ofte eksistentielle temaer, som det giver god mening at beskæftige sig med i litteraturundervisningen, hvor et væsentligt mål må være, at eleverne gennem tolkning, refleksion og samtale bliver klogere på sig selv og deres omverden.

Undervejs i forløbet skal eleverne arbejde med forforståelsesopgaver, analytiske opgaver, meddigtningsopgaver, drama, mundtlig fortælling og billedskabende opgaver.

Tekster i forløbet