Log indForløb af Tina TherkildsenMålgruppe: 1. klasse (slutningen)
Varighed: ca. 15-18 lektioner
Se læringsmål


I dette forløb er der fokus på ordkendskab i dybden, da eleverne arbejder med rodmorfemers betydning og oprindelse. De fagord, der indgår i forløbet, er forholdsvis almindelige, og de fleste elever vil sandsynligvis allerede have ordene i deres ordforråd. Forløbet egner sig til elever i slutningen af 1. klasse.

Forløbet er et tværfagligt projekt mellem dansk og natur/teknik. Eleverne skal hver lave en græsdukke (i et spireforløb) og bagefter i fællesskab skrive en tekst om, hvordan de har lavet dukken. I projektet indgår mange sammensatte ord, som udgør grundlaget for elevernes arbejde med ordkort og ordkendskabsmodeller undervejs i forløbet.

Eleverne vil i forløbet beskæftige sig med

  • sammensatte ords opbygning
  • de enkelte rodmorfemers betydning/egenskaber
  • ords forbindelser til andre ord