Log ind

Kolofon

dansk.gyldendal.dk 0-2
ISBN 978-87-625-0666-4

© 2013 Gyldendal A/S, København

Brugen og indholdet af abonnementet på dansk.gyldendal.dk 0-2 er underlagt almindelige bestemmelser om dansk ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forlaget – bortset fra eventuelle dokumenter beregnet til udprint. Disse må printes og kopieres til de elever og lærere, der er omfattet af abonnementet. Der skal afregnes Copydan-vederlag af print og kopier.

Forlagsredaktion:
Anne Fægteborg, Lise Jæger, Merete Ross, Astrid Ravn Skovse, Hannah Bergqvist, Nicoline Dahlberg

Teknisk tilrettelæggelse, udvikling og grafisk design:
Gyldendal Web

Grafisk design opgaveark:
Frk. Madsen

Vignetter og ikoner:
Jan Solheim, Frk. Madsen, Jon Ranheimsæter, Annemette Bramsen, Matthew Cole (Colourbox)

Om forfatterne

Anna Støttrup
Lærer gennem mere end 30 år. Har primært undervist i dansk og billedkunst i indskolingen og på mellemtrinnet. Underviser på Herning Billedskole og på diverse efteruddannelseskurser.
Medforfatter til Rundt om mennesket - billedarbejde for børn samt Fandango til 5. og 6. klasse (kapitlerne om kunst). Har medvirket ved udarbejdelsen af det digitale undervisningsmateriale abc.dk.

Joy Lieberkind
Lærer og cand.pæd. i didaktik med særligt henblik på dansk. Lektor i dansk på Læreruddannelsen Zahle. 
Medforfatter til Pegasus og til Gyldendals Metodehåndbog.

Kenneth Jakobsen Bøye
Lærer og journalist. Dansklærer og siden pædagogisk afdelingsleder i folkeskolen gennem mange år.
Kursusholder og formidler med fokus på børns motivation, engagement og lyst til at læse og arbejde med litteratur.
Har blandt andet skrevet bøgerne Når jeg drømmer (2004) og Engledalen (1996).

Marianne Skovsted Pedersen
Lærer i indskolingen gennem 31 år. Ansat som pædagogisk konsulent på Center for Undervisningsmidler, VIA University College. Underviser på læsevejlederuddannelsen, på diverse kurser og efter-/videreuddannelse for lærere. Master i læse- og skrivedidaktik.
Medforfatter til BogstavbandenFandango Mini og Fandango til 1. og 2. klasse. Forfatter til Skriv løs til 0., 1. og 2. klasse.

Mikael Lytzen
Folkeskolelærer siden 2004 og underviser primært i dansk og idræt. Herunder løbende involveret i diverse idræts- og sundhedsprojekter. Desuden bevægelsesvejleder og kursusholder.
 
Per Brock
Læreruddannet i 1991 og har især undervist i dansk i både indskoling og overbygningen. Fungerer også som skolebibliotekar. Siden 1996 ansat på Rathlouskolen i Odder. Opgaveforfatter på Træningsdelen på dansk0-2.gyldendal.dk samt Dingo og Læs Løs.

Tina Therkildsen

Lærer gennem 17 år. Læsevejleder og PD i Læsning og Skrivning. Er særligt optaget af begrebsundervisning og undervisningsdifferentiering i den inkluderende skole.

Torben Mundbjerg
Lektor på Professionshøjskolen UCC. Med i nabosprogsdidaktiske netværk i Norden. Desuden formand for Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelse. 


Gyldendal Uddannelse

Gyldendal A/S, København
Klareboderne 3, 1001 København K
Telefon: 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
www.gyldendal-uddannelse.dk